Έφαγε το ξύλο της χρονιάς του επειδή χτύπησε την κοπέλα του.