Βυτιοφόρο όχημα ανατρέπεται και τυλίγεται στις φλόγες.