Τεράστιος καρχαρίας του έφαγε το ψάρι, που μόλις είχε ψαρέψει με το καλάμι του.