Τυχεροί ηλεκτρολόγοι εν ώρα εργασίας γλυτώνουν από ηλεκτροπληξία