Φορτηγό με άδετο φορτίο.. γέμισε τον κόσμο με μαδέρια