Ο πιο γρήγορος τρόπος που έχετε δει, για να ανάψουν τα κάρβουνα..