Τυχερός άντρας στη Συρία γλυτώνει μέσα από καταιγισμό πυρών.