Γιαγιά πλακώνει στο ξύλο περαστικούς που θέλουν να τη βοηθήσουν.