Δοκιμάζουν με αληθινά πυρά την αντοχή θωράκισης πάνω σε ανθρώπινο σώμα