Μαύρη επέτειος μνήμης της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο.