Αεριωθούμενος άνθρωπος μετέφερε την Ολυμπιακή φλόγα στο Λέστερ της Αγγλίας.