Διάσωση οδηγού στην Κίνα που έπεσε σε ποτάμι από γέφυρα