Οδηγός τουριστικού λεωφορείου χάνει τον ελέγχο του οχήματος και ανατρέπεται.