Ισχυρότατη έκρηξη σε διυλιστήριο πετρελαίου στη Ρωσία