Η συνέντευξη της γυναίκας του Τσοχατζόπουλου μέσα από τη φυλακή.