Ένας στα δέκα εκατομμύρια μπορεί να το κάνει αυτό..Πραγματικά πολύ δύναμη.