Αυτοκίνητο χτυπάει απρόσεχτο πεζό που κάνει τζόκιν.