Αμέριμνος πεζός παρασύρεται από αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα