Άνδρας στην Ινδία πέφτει από πυλώνα υψηλής τάσης. Σκληρές εικόνες.