Ένα μικρο ατύχημα μετατράπηκε σε άγριο ξύλο στο δρόμο.