Κάμερα καταγραφεί μύδι να τρώει αλάτι έξω από το νερό.