Φαρμακοποιός δίνει λύση στο πρόβλημα της μόνιμης στύσης