Εργασία που δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας..Τι κάνει ο κόσμος για να βγάλει το ψωμάκι του.