Ληστής σε κατάστημα αφοπλίζεται από την μητέρα του.