Σφοδρή σύγκρουση αγωνιστικού αυτοκινήτου, που δεν έστριψε ποτέ.