Ληστές εισβάλουν σε δυο ενεχυροδανειστήρια σε διάστημα μιας εβδομάδας.