Ρωσίδα οδηγός δέχεται επίθεση με ακαθαρσίες σκύλου.
Μάλλον θα τα μαζεύει από την επόμενη φορά.