Πόσο δύσκολο μπορεί να γίνει το πέρασμα μιας διάβασης πεζών.