-->

Όπλο που εκτοξεύει αλάτι και σκοτώνει τις μύγες.Ξεκίνησε η περίοδος κυνηγιού..