Φάρσα: Προσοχή πως παίρνεις το βιβλίο από την βιβλιοθήκη