Φάρσα: Μικρο παιδί που χαϊδεύει την κοιλιά εγκύων γυναικών.