Άνδρας επιλέγει ποιες κόμπρες θα συμμετέχουν στο σώου με φίδια.