-->

Οδηγός προσπαθεί να αποφύγει ένα αντικείμενο στο δρόμο και καταλήγει στα δέντρα.