Εύσωμες κυρίες ξετυλίγουν το ταλέντο τους στο χορό.