Εντυπωσιακή κατεδάφιση πύργων ψύξης σε σταθμό παραγωγής ενέργειας.