Μερικές φορές ακόμη και να κρατάς αποστάσεις δεν βοηθά.