Αυτοκίνητο παρασύρει βοσκό μαζι με την αγελάδα του.