Γυναίκα στην Ουκρανία έπεσε από μικρο λεωφορείο στη μέση του δρόμου.