Γυναίκα οδηγός στην Κίνα ξυλοκοπήθηκε από 20 άντρες τουρίστες