Νέο τραγούδι από τον Νίκο Μακρόπουλο. Δεδομένα 2012