Ατυχήματα διμοσιογράφων του 2012Δύσκολο πράγμα να είσαι δημοσιογράφος