Απίστευτος Άγγλος κολυμβητής κερδίζει 4 κολυμβητές σε ταχύτητα