-->

Σαν σήμερα,το 480 π.Χ ο Λεωνίδας απάντησε «Μολών Λαβέ» στον Ξέρξη