Δοκιμαστική πτήση υπερηχητικού αεροσκάφους στα 6 Μαχ