Κινητήρας με 6 ρότορες παίρνει για πρώτη φορά μπροστά.