Απίστευτο:87 χρόνος άστεγος ζει και κοιμάται μαζί με μια καμήλα