Σκύλος εκπαιδεύεται για να τοποθετεί εκρηκτικούς μηχανισμούς