Θησαυρό αμύθητης αρχαιολογικής αξίας εντόπισε ο Ναυτίλος