Μερικά από τα μεγαλύτερα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί σε κάμερα.