Τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο στρατόπεδο της Κορίνθου που φυλάσσονται οι λαθρομετανάστες